1.14

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny 2013)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 3, 5 i 10 de juny de 2013.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 3 de juny de 2013 (impossibilitat d’inscriure el dret d’ús de l’habitatge familiar que pertany a una societat patrimonial), 5 de juny de 2013 (anotació preventiva d’embargament sobre el dret a la llegítima) i 10 de juny de 2013 (renúncia a un llegat d’usdefruit que gravava l’herència i dos llegats de nua propietat de dues finques).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June 2013).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 3 June 2013 (a judicial award of the right to use the family home cannot gain access to the Land Registry when the registered owner of the property is a company, which has not been a party to the matrimonial proceedings), 5 June 2013 (the forced heir’s creditors cannot register seizure of the deceased’s assets) and 10 June 2013 (who benefits from the disclaimer of a testamentary gift of the usufruct over two devised properties).

Keywords. , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 2.056 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny 2013). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 3, 5 i 10 de juny de 2013.», InDret 1.14