4.17

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (maig 2017)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 i 17 de maig de 2017.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 de maig de 2017 (JUS/1210/2017), tracte successiu i ineficàcia de disposició testamentària a favor del cònjuge divorciat ex article 422-13 CCCat, i 17 de maig de 2017 (JUS/1203/2017), negativa a cancel·lar una substitució fideïcomissària condicional.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (May 2017)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 15 May 2017 (JUS/1210/2017), land registry principles and the ineffectiveness of a testamentary gift to an exspouse as per article 422-13 of the Catalan Civil Code, and 17 May 2017 (JUS/1203/2017), impossibility to cancel a conditional testamentary settlement.

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp [198 KB]
descargas - 1.695 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (maig 2017). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 i 17 de maig de 2017.», InDret 4.17