4.16

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (maig-juny 2016)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 2 de maig de 2016 (JUS/1221/2016) i sis resolucions de 21 de juny de 2016 (JUS/1851/2016; JUS/1852/2016; JUS/1853/2016; JUS/1855/2016; JUS/1856/2016 i JUS/1857/2016)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 2 de maig de 2016 (JUS/1221/2016), denegació d’assentament de presentació, recurs extemporani; 21 de juny de 2016(JUS/1851/2016), cancel·lació per caducitat de drets de rabassa morta i tancament registral de les finques corresponents; 21 de juny de 2016 (JUS/1852/2016), negativa a inscriure una declaració judicial de comís d’una finca quan no s’havia fet constar la vigència del cens en els terminis marcats pel dret transitori; 21 de juny de 2016 (JUS/1853/2016), negativa a inscriure testimoni de sentència en què els que havien estat membres d’una parella estable adjudicaven un apartament a qui no apareixia com a titular registral; 21 de juny de 2016 (JUS/1855/2016), inscripció d’una divisió parcial, amb adjudicació de la finca a dos dels tres comuners; 21 de juny de 2016 (JUS/1856/2016), la temporalitat del dret d’us habitatge com a requisit per a la seva inscripció; 21 de juny de 2016 (JUS/1857/2016), vinculació ob rem de dues finques i normativa urbanística.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (May-June 2016).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 2 May 2016 (JUS/1221/2016), preliminary record of document presentation rejected, decision challenged after the legal timeframe to do so had lapsed; 21 June 2016 (JUS/1851/2016), cancellation of 19th century agricultural settlements due to the evident extinction thereof; 21 June 2016 (JUS/1852/2016), since the existence of an emphyteutic right had not been ascertained before the land register according to transitional provisions, a court judgment ordering registration of property rights deriving from the exercise of such right cannot be recorded; 21 June 2016 (JUS/1853/2016), transfer of property from one cohabitant to the other cannot be registered on the grounds of a court order following a breakdown procedure; 21 June 2016(JUS/1855/2016), partial severance of joint ownership, with the property vesting in two of the three former co-owners; 21 June 2016 (JUS/1856/2016), the duration of the right to use the family home, granted following a custody hearing, is required for recording; 21 June 2016 (JUS/1857/2016), tying of two different parcels of land for planning purposes.

Keywords. , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.462 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (maig-juny 2016). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 2 de maig de 2016 (JUS/1221/2016) i sis resolucions de 21 de juny de 2016 (JUS/1851/2016; JUS/1852/2016; JUS/1853/2016; JUS/1855/2016; JUS/1856/2016 i JUS/1857/2016)», InDret 4.16