4.11

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2011 – juliol 2011)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 16 de març 2011 (anotació preventiva de demanda en acció contra resolució de la DGDEJ), de 30 de març 2011 (autorització de parents per a la venda de béns d’un menor en família monoparental), de 26 de maig 2011 (dret de vol i modificació del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal) i 4 de juliol 2011 (prevalença del ius transmissionis).

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (March 2011 – July 2011). Comments on the Decisions of March 15, 2011; March 30, 2011; May 26, 2011 and July 15, 2011

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of March 16, 2011 of March 30, 2011 , of May 26, 2011, and of July 4, 2011.

Keywords. , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.420 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2011 – juliol 2011). », InDret 4.11