2.16

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2015)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 de novembre de 2015 (JUS/2904/2015; DOGC núm. 7026, de 21.12.2015) (acceptació d’herència deferida en testament atorgat per persona judicialment incapacitada) i 26 de novembre de 2015 (JUS/2941/2015; DOGC núm. 7026, de 28.12.2015) (escriptura d’elevació a públic d’acords de cessament de la convivència: atribució a una de les parts de l’habitatge familiar, a canvi del pagament d’un preu per la quota que corresponia a la seva exparella).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (November 2015).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 26 November 2015 (JUS/2904/2015; DOGC n. 7026, de 21.12.2015)(acceptance of an inheritance distributed by means of a will made when the testator had already been declared incapable by a court) and 26 November 2015 (JUS/2941/2015; DOGC n. 7026, de 28.12.2015) (transfer of half of a jointly owned property to the other co-owner within an agreement designed to regulate the effects of cohabitation coming to an end).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp [425 KB]
descargas - 1.495 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2015). », InDret 2.16