2.17

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2016 – febrer 2017)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 de novembre de 2016 i 6 de febrer de 2017

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 de novembre de 2016 (JUS/2666/2016), ineficàcia de disposició testamentària a favor del cònjuge divorciat ex article 422-13 CCCat, i 6 de febrer de 2017 (JUS/167/2017), modificació d’estatuts de propietat horitzontal per prohibir els usos turístics.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (September-October 2016)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 21 November 2016 (JUS/2666/2016), ineffectiveness of a testamentary gift to an ex-spouse as per article 42213 of the Catalan Civil Code, and 6 February 2017 (JUS/167/2017), modification of condominium rules to ban tourist lets.

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.412 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2016 – febrer 2017). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 de novembre de 2016 i 6 de febrer de 2017», InDret 2.17