2.15

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre 2014)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 9 d’octubre (JUS/2409/2014, JUS/2410/2014, JUS/2424/2014 i JUS/2425/2014) i 14 d’octubre de 2014.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 9 d’octubre de 2014 (JUS/2409/2014: inscripció d’estatuts de propietat horitzontal de 1957), 9 d’octubre de 2014 (JUS/2410/2014: modificació d’estatuts de propietat horitzontal per prohibir la destinació a apartaments turístics), 9 d’octubre de 2014 (JUS/2424/2014: dret de superfície sobre part d’una finca registral), 9 d’octubre de 2014 (JUS/2425/2014: repudiació d’herència per part d’un menor amb autorització de dos parents propers) i 14 d’octubre de 2014 (modificació d’estatuts de propietat horitzontal per prohibir la destinació a apartaments turístics).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (October 2014)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 9 October 2014 (JUS/2409/2014: registration of 1957 condominum rules), 9 October 2014 (JUS/2410/2014: alteration of condominium rules to ban tourist lets), 9 October 2014 (JUS/2424/2014: building rights over part of a registered plot), 9 October 2014 (JUS/2425/2014: inheritance disclaimer by a minor, with the authorisation of two relatives) i 14 October 2014 (alteration of condominium rules to ban tourist lets).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.611 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre 2014). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 9 d’octubre (JUS/2409/2014, JUS/2410/2014, JUS/2424/2014 i JUS/2425/2014) i 14 d’octubre de 2014.», InDret 2.15