1.21

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre de 2020)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 i 22 d’octubre de 2020

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 d’octubre de de 2020 (termini per a la interposició del recurs governatiu i estat d’alarma) i de 22 d’octubre de 2020 (dret d’opció: exercici sense dipòsit ni consignació del preu a favor de titulars de càrregues posteriors).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (October 2020)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 15 October 2020 (time limit to contest the Land Registrar’s decision and the state of emergency – ‘alarm’) and 22 October 2020 (exercise of an option to buy without depositing the price of the purchase for the benefit of holders of rights registered after the option).

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [867 KB]
descargas - 1.283 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre de 2020). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 15 i 22 d’octubre de 2020», InDret 1.21 ,pp. 578-587