3.14

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre – desembre 2013)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 25 i 28 d’octubre i 5 de desembre de 2013.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 25 d’octubre de 2013 (de nou sobre la cèdula d’habitabilitat), 27 d’octubre de 2013 (propietat horitzontal: modificació de les facultats d’ús d’elements comuns sense el consentiment dels propietaris afectats) i 5 de desembre de 2013 (manteniment de disposicions testamentàries a favor del cònjuge divorciat).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June 2013).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 25 October 2013 (once again on the certificate of occupancy), 27 October 2013 (condominium: alteration of the right to use common facilities without the affected owners’ consent) and 5 December 2013 (effectiveness of a testamentary gift to an ex-spouse).

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.730 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre – desembre 2013). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 25 i 28 d’octubre i 5 de desembre de 2013.», InDret 3.14