3.13

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre-novembre 2012)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’octubre i de 28 i 29 de novembre de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 10 d’octubre de 2012 (la propietat horitzontal com a règim imperatiu quan els elements que se segreguen comparteixen amb l’edifici molt més que el sòl o les parets mitgeres), 28 de novembre de 2012 (establiment d’una prohibició de disposar sobre béns propis) i 29 de novembre 2012 (la impugnació d’una qualificació positiva no té cabuda al recurs governatiu).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (October-November 2012)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 10 October 2012 (mandatory horizontal property regime if an apartment that shares more than the land or the supporting walls with the remainder of the building is to be independently registered), 28 November 2012 (self-imposed limitation on the power to dispose of one’s own property) and 29 November 2012 (registration cannot be set aside by the Directorate General).

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.493 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre-novembre 2012). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’octubre i de 28 i 29 de novembre de 2012», InDret 3.13