4.08

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques (febrer – abril 2008)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 6 de febrer 2008, 8 de febrer 2008, 20 de febrer 2008, 2 d’abril 2008 i 18 d’abril 2008.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions (February 2007 – April 2008)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of February 6, 2008; February 8, 2008; February 20, 2008; April 2, 2008 and April 18, 2008.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: | Cat [256 KB]
descargas - 1.366 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques (febrer – abril 2008). », InDret 4.08