3.07

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques II
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 30 de març 2006, de 18 d'abril 2006, de 10 de maig 2006, de 12 de maig 2006, de 19 de maig 2006, de 22 de maig 2006, de 23 de maig 2006 i de 7 de juliol 2006

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 30 de març 2006, de 18 d’abril 2006, de 10 de maig 2006, de 12 de maig 2006, de 19 de maig 2006, de 22 de maig 2006, de 23 de maig 2006 i de 7 de juliol 2006.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions II

Comments to the Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions of March 30, 2006; April 18, 2006; May 10, 2006; May 12, 2006; May 19, 2006; May 22, 2006; May 23, 2006 and July 7, 2006.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: | Cat [340 KB]
descargas - 1.318 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques II. Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 30 de març 2006, de 18 d'abril 2006, de 10 de maig 2006, de 12 de maig 2006, de 19 de maig 2006, de 22 de maig 2006, de 23 de maig 2006 i de 7 de juliol 2006», InDret 3.07