4.07

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques III

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 31 de juliol 2006, de 7 de setembre 2006, de 18 de setembre 2006, de 9 d’octubre 2006, de 30 d’octubre 2006, de 31 d’octubre 2006 i de 24 de novembre 2006.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions III

Comments to Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions from July 31, 2006; September 7, 2006; September 18, 2006; October 9, 2006; October 30, 2006; October 31, 2006 and November 24, 2006.

Keywords. , , , ,
Descarregar PDF: | Cat [383 KB]
descàrregues - 1.384 visualitzacions
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques III. », InDret 4.07