1.08

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques IV
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 22 de gener 2007, de 24 de gener 2007, de 15 de febrer 2007, de 16 de febrer 2007, de 19 de febrer 2007

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 22 de gener 2007, de 24 de gener 2007, de 15 de febrer 2007, de 16 de febrer 200 i de 19 de febrer 2007.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions IV

Comments to Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions from January 22, 2007; January 24, 2007; February 15, 2007; February 16, 2007 and February 19, 2007.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.664 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques IV. Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 22 de gener 2007, de 24 de gener 2007, de 15 de febrer 2007, de 16 de febrer 2007, de 19 de febrer 2007», InDret 1.08