3.08

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (maig 2007 – febrer 2008)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 2 de maig 2007, de 10 de juliol 2007, d’11 de juliol 2007, de 16 de juliol 2007, de 17 de juliol 2007, de 22 d’octubre 2007, de 21 de desembre 2007 i 4 de febrer 2008.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions (May 2007 – February 2008)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of May 2, 2007; July 10, 2007; July 11, 2007; July 16, 2007; July 17, 2007; October 22, 2007; December 21, 2007; and February 4, 2008.

Keywords. , , , ,
PDF download: | Cat [250 KB]
downloads - 1.403 views
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (maig 2007 – febrer 2008). », InDret 3.08