1.09

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques (maig – setembre 2008)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 5 de maig 2008, 16 de juliol 2008 i 29 de setembre 2008.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions (May - September 2008)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of May 5, 2008; July 16, 2008; and September 29, 2008.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.462 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques (maig – setembre 2008). », InDret 1.09