2.08

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques V

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 20 de març 2007, de 26 d’abril 2007, de 27 d’abril 2007 i de 30 d’abril 2007.

Decisions of the General Directorate of Law and Legal Institutions V

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of March 22, 2007; April 26, 2007; April 27, 2007; and April 30, 2007.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.590 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques V. », InDret 2.08