4.04

Responsabilitat civil subsidiària del titular d’un establiment: localització, infracció normativa i influència causal
Comentari a la STS, 2a, 25.3.2004

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.502 visualizaciones
Marc-Roger Lloveras Ferrer, «Responsabilitat civil subsidiària del titular d’un establiment: localització, infracció normativa i influència causal. Comentari a la STS, 2a, 25.3.2004», InDret 4.04