1.08

Sobre l’àmbit de l’execució de les obligacions o serveis en l’art. 120.4 CP
A propòsit de la STS, 2a, 18.10.2007

La STS, 2a, 18.10.2007 ha confirmat la condemna per agressió sexual i assassinat a Gilberto Chamba. Els fets es produïren mentre el condemnat estava al seu lloc de treball, un aparcament públic, i durant el seu horari laboral. El TS, cassant la sentència de l’Audiència, ha absolt l’empresa que havia contractat al condemnat de responsabilitat civil subsidiària. Aquesta decisió, polèmica dins del mateix TS ja que un dels magistrats formula un vot particular contrari, ens permet analitzar els requisits que l’art. 120.4 CP exigeix per a la responsabilitat subsidiària de l’empresari. Acreditada la relació de dependència, el problema se centra en com interpretar i quins límits poden existir a l’exigència de què el delicte s’hagi produït en l’exercici de les obligacions o funcions del treballador per tal que es pugui imputar responsabilitat al principal. El TS fa en aquest cas una interpretació restrictiva, considerant que el treballador no duu a terme res que tingui a veure amb les seves obligacions laborals. Això, però, pot no ser del tot decisiu si tenim en compte, com la mateixa jurisprudència del TS ha estimat, l’existència de responsabilitat en supòsits similars sense deixar de considerar que es produeixen dins de l’àmbit d’execució de les obligacions. En aquest treball es defensa que tenim, a més, altres elements importants ­circumstancials, com el temps i el lloc- que han estat també utilitzats pel TS per a imputar responsabilitat al principal en altres casos i que, en aquest, també poden ser suficients per a resoldre’l en un sentit diferent. L’àmbit de l’execució de les obligacions dóna un marge més flexible per a poder tenir en compte les circumstàncies en les que es produeixen els fets que, si bé com a tal no són una extralimitació que tingui a veure amb les obligacions concretes, es produeixen de tal manera que es fa difícil justificar que no tinguin res a veure amb l’aprofitament de les circumstàncies del lloc de treball per part del treballador i que no hagin de comportar la responsabilitat subsidiària de l’empresari que està prestant els serveis dins l’àmbit dels quals es produeix el delicte.

The boundaries of employee’s duties under Section 120.4 of Spanish Criminal Code

The Judgment of the Spanish Supreme Court, Criminal Chamber, October 18th 2007, affirmed the Court of Appeal Judgment holding Mr. Gilberto Chamba liable for rape and murder, but reversed it regarding the employer’s subsidiary liability. The decision was controversial and Judge Berdugo Gómez de la Torre delivered a dissenting opinion, which serves as this paper starting point for analyzing the criteria determining the subsidiary liability of employers under Section 120.4 of the Spanish Criminal Code. In particular, the issue is to determine, once the master-servant relationship is established, which are the boundaries to the requisite that the crime had taken place in the course of performing employee’s duties? In this case, the Supreme Court considered the conduct of the employer unrelated to his labor duties, despite of some other judgments holding the employer liable when similar facts took place and circumstances of time and place were coincident. The boundaries of Section 120.4 “in the course of performing employees duties” define a wider scope of employer’s liability. It is difficult to justify that employers are not liable for the crimes committed by his employees at working time and place.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.782 visualizaciones
Marc-Roger Lloveras Ferrer, «Sobre l’àmbit de l’execució de les obligacions o serveis en l’art. 120.4 CP. A propòsit de la STS, 2a, 18.10.2007», InDret 1.08