1.13

Els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura matrimonial
Comentari a la STSJ de Catalunya (Sala Civil i Penal, Secc. 1a), de 12.7.2012

La regulació dels pactes en previsió de ruptura matrimonial representa una novetat destacable i valuosa del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, així com un notable esforç d’adaptació a les noves realitats familiars per part del legislador català. L’objectiu d’aquest treball és reflexionar, amb motiu de la sentència del TSJC de 12 de juliol de 2012 (RJ 201210025), sobre els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura matrimonial.

Requirements for the validity of marital agreements

The changes introduced by the Book II of the Civil Code of Catalonia regulating marital agreements represent a significant effort by the Catalan legislator to adapt to new family realities. The aim of this paper is to analyze the requirements for the validity of marital agreements, on the occasion of the resolution of the TSJC of 7 July 2012 (RJ 2012\10025).

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp [265 KB] | Cat [264 KB]
descargas - 1.999 visualizaciones
Laura Allueva Aznar, «Els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura matrimonial. Comentari a la STSJ de Catalunya (Sala Civil i Penal, Secc. 1a), de 12.7.2012», InDret 1.13