4.15

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril-maig 2015)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 d’abril i 14 de maig (JUS/1229/2015; JUS/1246/2015 i JUS/1315/2015) de 2015.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 d’abril de 2015 (renúncia a una quota en copropietat en una comunitat de propietaris a temps compartit); 14 de maig de 2015 (JUS/1229/2015: censos no dividits: no es pot fer constar l’adreça dels censalistes a efectes de notificacions); 14 de maig de 2015 (JUS/1246/2015: cancel•lació d’un dret d’hipoteca per “prescripció”) i 14 de maig de 2015 (JUS/1315/2015: inscripció d’una declaració d’obra nova antiga per exercici d’un dret de vol).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (April-May 2015)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 21 April 2015 (renunciation of rights in a time-share community); 14 May 2015 (JUS/1229/2015: extinction of non-divided emphyteutic rights and subsequent impossibility to record any data concerning them); 14 May 2015 (JUS/1246/2015: mortgage cancellation due to prescription), and 14 May 2015 (JUS/1315/2015: a right to build new stories and the rights of third parties in a condominium).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.707 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril-maig 2015). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 21 d’abril i 14 de maig (JUS/1229/2015; JUS/1246/2015 i JUS/1315/2015) de 2015.», InDret 4.15