3.18

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2018)

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques d’1 de març de 2018 (conflicte d’interessos: acceptació d’atribucions successòries en representació de fills menors, quan els progenitors també estan interessats en l’herència) i de 20 de març de 2018 (hipoteca sobre habitatge afecte a dret d’ús).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (March 2018)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 1 March 2018 (conflict of interest: parents acceptance of testamentary gifts both for themselves and representing their minor children) and 20 March 2018 (mortgage over a home encumbered by a right of use granted at the time of marriage breakdown).

Keywords. , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [200 KB]
descargas - 1.858 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2018). », InDret 3.18